Voluntariatul și beneficii individuale și dezvoltare comunitară

Aprilie, 2022

Nu doar cercetările ne arătau că nivelul de implicare a românilor în viaţa comunităţii este unul scăzut, ci, în primul rând, ce vedeam în jurul nostru. Alte studii arată într-un mod evident faptul că există o legătură între fericire şi dăruire de sine, a cărei manifestare principală este reprezentată de voluntariat. Astfel, s-a demonstrat că persoane care fac activităţi pentru comunitate au mai puţine şanse să fie depresive, au mai multă poftă de viaţă şi, de fapt, trăiesc mai mult! Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, depresia şi alte boli psihice vor deveni în următorii ani principala problemă de sănătate la nivel global. Deci nu ar fi o exagerare să spunem „Fii voluntar! Viaţa ta poate depinde acest lucru!”. Dovezile sunt atât de evidente încât este greu să nu ajungem la concluzia că avem un creier construit pentru a ne îndemna să facem voluntariat. Ironia sau paradoxul apare atunci când vrei să faci voluntariat gândindu-te doar la faptul că apoi vei fi mai fericit, pentru că lucrurile nu funcţionează aşa. Da, voluntariatul este o activitate plăcută şi ne aduce împăcare, dar îl facem pentru că este corect să îl facem. Să îi ajutăm pe ceilalţi, să avem grijă de ei atunci când au nevoie de ajutorul nostru, este un răspuns cât se poate de uman la nevoile celorlalţi. Voluntariatul generează empatie, ne ajută să ieşim din spaţiul pe care ni-l dedicăm doar propriei persoane. Şi mi s-a dovedit întotdeauna că a depăşi acest spaţiu a fost cel mai bun lucru pe care îl puteam face.
Pe de altă parte, cea mai mare parte a timpului nostru liber o petrecem în comunitatea locală. Pentru ca locuitorii într-adevăr să simtă că aparţin comunităţii, au nevoie de o activitate comună pentru a soluţiona nişte probleme comune. Spre exemplu, a ajuta copiii şi adulţii cu dizabilităţi să fie membri activi ai unei comunităţi, înseamnă a contribui la dezvoltarea acelei comunităţi. Într-o comunitate locală, comparativ cu instituţiile statului, sunt cu mult mai puţine restricţii, iar iniţiativele pot găsi mult mai repede sprijin şi susţinere.
În comunitate ne putem implica voluntar în activităţile diverselor organizații non-guvernamentale, în funcție de cauza în care credem. Participarea în activitatea unor asemenea organizaţii permit membrilor comunităţii să fie implicaţi în luarea deciziilor privind diverse probleme la nivel local, regional, naţional şi internaţional. Un exemplu de participare în activitatea organizaţiilor poate fi elaborarea ideilor şi planificarea propriului proiect în scopul soluţionării unei probleme de importanţă socială. Prin implicare în viaţa comunităţii putem să generăm schimbările pe care ni le dorim în societate.
Orice implicare în activităţi de voluntariat implică o formă de învăţare socială, chiar dacă de multe ori aceasta nu este conştientizată. Implicarea în activităţi de voluntariat dezvoltă o serie de abilităţi şi competenţe sociale, precum solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul civic şi responsabilitatea socială.

Pe de altă parte, există și beneficii pe termen lung (în contextul proiectării rutelor educaționale și al dezvoltării profesionale ulterioare), garantate legal. De altfel, cadrul legal care reglementează activitatea de voluntariat în România este Legea nr. 78/2014. Aici voluntariatul este definit ca fiind activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără remuneraţie. Voluntarul poate desfăşura activitatea în domenii cum sunt: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea,protecţiamediului, sănătate, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială. O noutate a Legii nr. 78/2014 este recunoaşterea oficială a experienţei în urma activităţilor de voluntariat. Astfel, activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în domeniul studiilor absolvite.
Incluziunea socială este procesul autorealizarii individului în cadrul unei societăți, acceptarea și recunoașterea potențialului propriu de către instituțiile sociale, integrarea (prin studiu, angajare, voluntariat sau alte forme de participare) în rețeaua de relații sociale dintr-o comunitate. Conceptul are o semnificație deosebită pentru acei tineri care provin din medii defavorizate și trăiesc în condiții precare.
Elevii au dreptul și pot avea un cuvânt de spus când se iau decizii care îi afectează la nivel local. De asemenea, în continuare ei trebuie susținuți și încurajați să aibă inițiative de schimbare și binele social, de a avea acces la oportunități de voluntariat și participare publică din care să dezvolte noi cunoștințe și experiență pentru a-și utiliza drepturi și potențialul la maxim. Participarea elevilor este reală și semnificativă, ea necesită, în continuare, angajamentul lor și al tuturor actorilor locali susținători ai schimbării și dezvoltării comunitare, în special al autorităților locale
Indiferent de obiectivul avut, activitățile de voluntariat pot cu adevărat să creeze sentimentul de comunitate și să promoveze schimbări pozitive pe termen lung. Dintre beneficiile aduse de către acțiunile de voluntariat în folosul comunității se numără crearea de relații strânse între oameni. Aceste relații pot, chiar, ține pe durata întregii vieți, iar acest lucru este cel mai important aspect. Relațiile bune cu vecinii te pot ajuta să te simți integrat în cartierul în care locuiești. În definitiv, o comunitate mândră și unită va avea mai bine grijă de membrii săi.

Voluntariatul în comunitățile dezavantajate reprezintă, în mod evident, o bună practică în tot ceea ce însemnă dezvoltarea locală. Prin implicare, exemplu de urmat, prin transferarea unor valori comunitare: nondiscriminare, egalitate, incluziune socială, participare și implicare, apartenență la spațiul comunitar.

Beneficii si sustenabilitate
Finalmente, voluntariatul ajută la crearea unei comunități de elevi care să transmită un exemplu de bună practică de la o generație la alta prin implicarea ca voluntari în organizarea de diferite evenimente și proiecte la nivel comunitar!
Mai mult decât atât, se poate afirma, cu tărie, că, prin activități sociale poți strânge oamenii în jurul unei idei!

VICTOR BADOIU
Asociatia Atitudini si Alternative

*Prezentul articol se inscrie in seria activitatilor educationale dedicate ASIGURARII SUSTENABILITATII PROIECTULUI.

 

Photo