Photo Misiunea

 • - Implicarea activă în politicile, programele și inițiativele publice și private, ce vizează dezvoltarea durabilă și guvernarea incluzivă (incluziune socială, participare și implicare civică în analiza alternativelor și adoptarea deciziilor ce vizează afirmarea intereselor).
 • - Adoptarea unor atitudini/luari de poziție față de problemele cu care se confruntă societatea și care sunt în concordanță cu scopul, obiectivele și activitățile organizației.
 • - Promovarea activă a atitudinilor responsabile și oferirea alternativelor pentru o viață mai bună.
 • - Afirmarea organizației ca factor activ în dezvoltarea socio-economică a societății românești.

Photo Valori

 • - Activism- afirmarea ca actor activ în cadrul societății civile;
 • - Deschidere- consolidează importanța mecanismelor democratice (dezbateri, consultări în vederea identificării alternativelor de solutionare a problemelor de interes general cu care se confruntă societatea românească în ansamblul ei);
 • - Egalitate- afirmarea și promovarea principiilor egalității de șanse și de tratament;
 • - Responsabilitatea- asumarea responsabilă a acțiunilor asociației, respect față de beneficiar și parteneri;
 • - Incluziune- eforturile Asociației sunt concentrate pe susținerea elaborării și implementării acelor politici, programe și mecanisme dedicate incluziunii sociale a comunicațiilor marginalizate și categoriilor vulnerabile.

Photo Obiective

 • - Sprijinirea și promovarea intereselor categoriilor sociale vulnerabile - prin educație și formare, cultură, ocupare și antreprenoriat, asistență socială și dezvoltare comunitară;
 • - Implicarea în implementarea proceselor de modernizare instituțională în contextul încheierii unor parteneriate cu actori din administrația națională(centrală, locală) și/sau cu instituții europene.
 • - Susținerea mediului de afaceri prin dezvoltarea de parteneriate, facilitarea schimbului de informații oferirea de consiliere și consultantă;
 • - Promovarea sprijinirea inițiativelor vizând calitatea vieții prin activități care să contribuie la reducerea poluarii și a emisiilor poluante, susținerea inițiativelor "verzi", asigurarea condițiilor de igienă și locuire;
Photo